Follow the event on
 

Welcome in Estonian

4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language

 

Eesti Lugemisühing (www.lugemisyhing.ee) koostöös Euroopa Kirjaoskusühingute Föderatsiooniga (www.literacyeurope.org) korraldab 16.-21. jaanuaril 2020 a Tallinnas 4. Läänemere Kirjaoskuskonverentsi Ühist keelt otsides. (4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language). Oodata on esinejaid ja osalejaid nii Balti riikidest ja Põhjamaadest, teistest Euroopa riikidest kui kogu maailmast.

Läänemeremaadel on ajalooline kogemus mitmekeelsest riigi- ja hariduskorraldusest, töö- ning suhtlemiskultuurist. Balti riigid on aktiivselt töötanud muukeelsete elanike lõimumiseks alates riikliku iseseisvumise taastamisest 1991. a. Koos paljude Euroopa riikidega seistakse silmitsi suureneva immigratsiooni põhjustatud muutustega. Sellega kaasnevad uued väljakutsed sotsiaalse sidususe ja ühtse hariduse osas. Haridus on igasuguse integratsiooni võtmetegur, milles omakorda mängivad olulist rolli suhtlemine ja suhtluskeel. Kirjaoskus kõige laiemas mõistes on kõiki ühiskonna liikmeid ja sektoreid ühendav ja ühist keelt ning meelt leida aitav pädevus

Läänemere Kirjaoskuskonverentsi eesmärgiks on vahendada ja ühendada kirjaoskusega tegelevate inimeste kogemust muu kodukeelega laste hariduse korraldamisel. Konverentsi tulemusena taotletakse kohaliku ja rahvusvahelise koostöö laienemist ja tugevnemist ning kogemuste, teadmiste ja energia tõhusamat kasutamist lõimumise edendamisel.

KONVERENTSI KAVA

  1. PÄEV/Neljapäev 16. jaanuar – eelpäev: lastekultuur ja kirjaoskuse edendus erinevates muuseumi- ja raamatukoguprogrammides
  2. PÄEV/Reede 17 jaanuar –Tallinna koolide külastus, FELA koosolek, konverentsi avamine, 1.päev
  3. PÄEV/Laupäev 18. jaanuar – konverentsi 2. päev
  4. PÄEV/Pühapäev  19. jaanuar – konverentsi 3. päev, konverentsi lõpetamine
  5. PÄEV/Esmaspäev. 20. jaanuar – järelpäev, väljasõit Narva
  6. PÄEV/Teisipäev 21. jaanuar – järelpäev: soovijad annavad oma keelt ja kultuuri tutvustavaid külalistunde koolides.

 

NB! Kavas võib tulla muudatusi. Toimumiskohad ja külastused täpsustamisel

Kontakt e-post: meeli.pandis@gmail.com , +3725531144